Menu

Category: event

Posted by sconnect

Ấn tương Teambuilding tháng 04-2019

December 20, 2017 In event Leave a comment

Vừa qua có chuyến chơi xa Công ty tổ chức “lân la” núi rừng Phòng em cũng quẩy tưng bừng Tinh thần ai cũng vui mừng hân hoan ✨✨✨✨✨ Chuyến

Read more